Informovaný souhlas ve zdravotnictví Book

Informovaný souhlas ve zdravotnictví. Právní a etické aspekty

Author: Tomáš Doležal – Adam Doležal
Publisher: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Publish year: 2023
Page count: 392
ISBN: 978-80-87439-59-3
Description: Publikace nabízí souhrn vývoje institutu informovaného souhlasu a podrobný rozbor významu a účelu informovaného souhlasu z hlediska etického i právního. E-kniha je dostupná na vyžádání na mailu svi@ilaw.cas.cz
Content
Buy