Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod E-book

Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod

Author: Eva Fialová – Ján Matejka – Vojen Güttler
Publisher: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Publish year: 2020
Page count: 78
ISBN: 978-80-87439-42-5
Save as PDF
Save as EPUB