Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy Book

Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy

Author: Ivan Halász
Publisher: Ústav státu a práva AV ČR
Publish year: 2019
Page count: 151
ISBN: 978-80-87439-41-8
Description: Cieľom publikácie je predstaviť vzťah textu súčasných ústav k vlastnej národnej minulosti. Analýza sa sústreďuje na krajiny skupiny V4. Spomínaný vzťah ústavy vyjadrujú jednak vo svojich preambulách a ustanoveniach, jednak cez svoju symboliku.
Content
Buy