Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR E-book

Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR

Author: Hana Müllerová a Petra Humlíčková
Publish year: 2014
Description: Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí
Save as PDF
Save as EPUB