Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target? E-book

Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target?

Author: Rita Simon – Hana Müllerová
Publish year: 2019
Description: Kolektivní nástroje právní ochrany v situacích hromadné újmy v oblasti životního prostředí a ochrany spotřebitele v zemích V4
Save as PDF
Save as EPUB