Metamorfózy práva ve střední Evropě Book

Metamorfózy práva ve střední Evropě

Author: Zdeněk Masopust, Helena Jermanová (eds)
Publisher: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Publish year: 2008
Description: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Content