Praktický personální marketink. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech Book

Praktický personální marketink. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech

Author: Čeněk Tim Šlapák, Martin Štefko
Publisher: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Publish year: 2015
Description: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Content
Buy