Konference

10 let účinnosti občanského zákoníku

Právnická fakulta Univerzity Palackého uspořádala ve dnech 17.–18. ledna 2024 konferenci k výročí 10 let účinnosti občanského zákoníku. Na konferenci vystoupil hlavní autor občanského zákoníku prof. Karel Eliáš a také další pracovníci Ústavu státu a práva AV ČR.

 

 

Celý text


Informace
Usnesení Asociace právnických fakult

Usnesení Asociace právnických fakult

Asociace právnických fakult, jejímiž členy jsou všechny české právnické fakulty a Ústav státu a práva AV ČR, přijala 12. ledna 2024 usnesení v souvislosti s tragickou událostí na Filozofické fakultě UK.

Celý text

Přednáška
Behaviorální reklama

Behaviorální reklama

Dne 17. ledna 2024 od 18:30 pořádá Ústav státu a práva AV ČR přednášku na téma behaviorální reklamy.

Více informací naleznete zde.

 

Celý text

Call for Papers

Funkce práva při řízení společnosti. Výzva časopisu Právník

Časopis Právník vyhlašuje výzvu k zaslání příspěvků pro číslo 7/2024. Téma čísla zní Funkce práva při řízení společnosti: zkušenosti, výzvy, rizika. Redakci jde o právněteoretické příspěvky zaměřené na otázky z oblastí právní filozofie a sociologie práva i veřejného, soukromého práva, práva Evropské unie a mezinárodního práva veřejného. Nejlepší příspěvek bude oceněn mimořádným honorářem.
Termín zaslání anotací ke komisionálnímu posouzení: 11. 12. 2023


Termín odevzdání rukopisů: 31. 3. 2024

 

Celý text