Diskuse

Standardy poskytování zdravotních služeb

Kabinet zdravotnického práva ÚSP AV ČR, v. v. i., Centrum zdravotnického práva Lékařské fakulty a katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Vás zvou na pravidelné online BIOETICKÉ A MEDICÍNSKOPRÁVNÍ DISPUTACE ve středu 19. května 2021 od 18:00 do 20:00.

Pozvánka

Celý text


Konference

Emancipace dítěte v postmoderní společnosti – změna termínu

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., a Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., pořádají dne 14. června  2021 od 10:00 hod. mezioborovou konferenci "Emancipace dítěte v postmoderní společnosti" (Možnosti a meze právní regulace dětských dluhů v kontextu poznatků společenských věd).
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, sál. č. 206

Celý text

Call for Papers

Právo a moderní technologie

Výzva k zaslání příspěvků

Redakce časopisu Právník vyhlašuje toto téma pro číslo 2/2022. Anotaci zamýšleného příspěvku je možné zaslat do 3. června 2021. Redakce na základě předběžného komisionálního posouzení osloví autory, aby svoji stať zpracovali nejpozději do 18. října 2021. Více

Celý text

Seminář

Existují lidská práva?

Ústav státu a práva AV ČR, Oddělení teorie práva a právní filozofie pořádá dne 10. května 2021 od 18:00 odborný online seminář pod názvem "Existují lidská práva?".

Přihlašovací údaje naleznete v pozvánce  - viz CELÝ TEXT

Celý text