Projekt "Collective Redress" Kolektivní nástroje právní ochrany v situacích hromadné újmy v oblasti životního prostředí a ochrany spotřebitele

Kontakty

Project supported by

Vedení projektu:

Rita Simon (koordinace projektu a část týkající se ochrany spotřebitele), 

Hana Müllerová (část týkající se ochrany životního prostředí) 

 

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Tel: (00420) 221990744

Email: rita.simon@ilaw.cas.cz,  hana.mullerova@ilaw.cas.cz