Biometrika

O projektu

Projekt GAČR 16-26910S: Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana


Doba trvání: leden 2016 - prosinec 2018

Biometrické údaje představují specifickou kategorii osobních údajů. Ze své podstaty totiž umožňují jedinečnou identifikaci jednotlivců, a to protože jsou zároveň jak informací o samotné osobě, tak i identifikačním prvkem, který tuto informaci s danou osobou spojuje. Jedná se o biologické nebo behaviorální charakteristiky člověka, které jej odlišují od jiných osob a mohou být po specifickém zpracování užity pro automatické rozpoznávání osob v informačních systémech. V praxi se biometrické údaje osob používají například pro odemykání chytrých telefonů a notebooků, kontrolu přístupu do pracovních nebo i soukromých prostor (otisk prstu), činění písemných právních úkonů (dynamický biometrický podpis), činění ústních právních úkonů (rozpoznávání hlasu pro telefonické bankovnictví) nebo jiné ověřování totožnosti (biometrické rozpoznávání obličeje, skenování duhovky či sítnice). Používání biometrických údajů pro identifikaci a autentifikaci se rozmáhá v českém i mezinárodním měřítku. Otázkou však zůstává, nakolik je právo připraveno na specifická rizika, která s sebou technologie pro zpracování biometrických údajů přinášejí.

Cílem projektu je prozkoumat českou právní regiulaci týkající se zpracovávání biometrických údajů v soukromém sektoru se zřetelem k existující veřejnoprávní ochraně těchto údajů. Projekt si zejména klade za cíl objasnit pozici biometrických údajů v celém rámci existujících právních norem na ochranu osobních údajů, a to zejména s ohledem na evropskou reformu ochrany osobních údajů (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů), nedávnou reformu českého soukromého práva (nový Občanský zákoník) a s ohledem na ústavní rámec zaručující základní práva a svobody občanů. V rámci projektu se výzkumný tým zaměří zejména na vytvoření srozumitelné klasifikace biometrických údajů založené na úrovni zranitelnosti jednotlivců v případě potenciálního zneužití biometrických údajů, navržení metodologie pro začleňování budoucích biometrických údajů do této klasifikace a na identifikaci nejlepší praxe v právní i technické oblasti zaručující jak vhodnou úroveň ochrany soukromí, tak i ochranu oprávněných zájmů subjektů zpracovávájících biometrické osobní údaje.