Konference Publikováno: 18. 4. 2019
Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom.

Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom.