Akce Publikováno: 10. 12. 2018
Vzniklo Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

Vzniklo Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, to je nová mezioborová platforma, která řeší otázky spojené s etikou a právem v oblasti umělé inteligence. V centru spolupracují vědci z Akademie věd ČR a z Univerzity Karlovy.

Slavnostní založení centra

Centrum vzniklo 12. října 2018, kdy se sešli ke slavnostnímu podpisu smlouvy ředitelé Ústavu státu a práva, Filozofického ústavu a Ústavu informatiky AV ČR a děkan Přírodovědecké fakulty UK. O nově vzniklé mezioborové platformě promluvila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Etické a právní aspekty umělé inteligence i biologických experimentů

Centrum se bude zabývat novými tématy, která přinesl rychlý vývoj technologií a která nelze řešit bez mezioborové spolupráce. Bude to například problematika autonomních vozidel, vojenských systémů, genetických modifikací rostlin a živočichů, robotických ošetřovatelů nebo aplikace kmenových buněk. Pracoviště by měla spolupracovat na grantech a v rámci Strategie AV 21. Ambicí výzkumníků je řešit příslušné otázky nejen ve filozofické rovině, ale působit i na legislativu.

O plánech Centra Karla Čapka hovořil v reportáži studia OAT pracovník Ústavu státu a práva AV ČR David Černý.

 

Etika provozu autonomních vozidel

Členové Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice řeší projekt TAČR č. TL01000467 Etika provozu autonomních vozidel (doba řešení 03/2018 - 02/2021).

Jak je uvedeno na webových stránkách centra, projekt chce přinést tři klíčové výsledky pro vědecký výzkum a aplikační průmysl: 

(1) Inovace empirických metod: sestavení modelových situací sociálního dilematu kolizí autonomních vozů, vizualizace pro online dotazníkovou metodu. 

(2) Vůbec první výzkum morálních intuic pro řídící software aut a výzkum preferencí nákupu: Tímto projektem zjistíme morální intuice českých řidičů a navrhneme řešení pro soulad nových řídících programů s etickými normami společnosti. 

(3) Další aplikace pro obecnou umělou inteligenci: Návrhy implementace morálního jednání robotických aktérů v krizových situacích bude možné přímo využít nejen pro tvorbu řídícího software a legislativu, ale i pro situace s více stupni volnosti, například pro výzkum obecné umělé inteligence, u které je zájem, aby jednala morálně.

Obrázek https://pixabay.com