Workshop Publikováno: 1. 3. 2019

Vybrané problémy při posuzování odpovědnosti za škodu způsobenou provozem autonomního vozidla

Program

 

13:30 registrace

14:00 – 14:30

Vliv technických závad autonomních vozidel při posuzování odpovědnosti za škodu

doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. (Fakulta dopravní ČVUT)

 

14:30 – 14:50

Regulace výroby technickými standardy, certifikace, homologace 

Mgr. Veronika Žolnerčíková (Ústav státu a práva AV ČR)                                               

 

14:50 – 15:00 Přestávka

 

15:00 – 15:20

Autonomní vozidla a nakládání s daty

JUDr. Eva Fialová, LLM., Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR)

 

15:20 – 15:50

Autonomní vozidla a data v pojišťovnictví

RNDr. Petr Jedlička, PhD. (Česká kancelář pojistitelů)

 

15:50 – 16:00 Přestávka

 

16:00 – 16:30

Přehled právní úpravy autonomní mobility v zahraničí

JUDr. Eva Fialová LL.M., Ph.D., Mgr. Alžběta Krausová, LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR)

 

16:30 – 17:00 Diskuze