Výběrové řízení Publikováno: 6. 11. 2019

Výzkumný pracovník

Výběrové řízeníav státu a práva AV ČR, v. v. i.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumných pracovníků

 1.  na tematiku právní ochrany klimatu (z hlediska práva životního prostředí, ale i dalších oborů práva),
 2.  na tematiku pracovně-právních vztahů se zaměřením na moderní technologie.

Písemné přihlášky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 6. 12.  2019 na adresu ilaw@ilaw.cas.cz. Zaslané přihlášky budou hodnoceny průběžně. Vybraní uchazeči/uchazečky budou přizváni k osobnímu pohovoru.

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské studium v oboru právo v magisterském studijním programu nebo vyšší (popř. ekvivalentní vzdělání získané na vysoké škole v zahraničí)
 • aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka
 • dlouhodobý zájem o teoretickou reflexi problémů tvorby a aplikace práva ve vnitrostátní i mezinárodní perspektivě
 • vítán zájem o interdisciplinární přístupy ke zkoumání práva a o mezioborovou spolupráci

Nabízíme:

 • možnost podílet se na naplňování a definování výzkumných záměrů ÚSP AV ČR a jeho další činnosti a přispívat tak k celkovému rozvoji právního výzkumu v České republice a určování jeho směrů
 • podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka
 • podporu mezinárodní spolupráci a výměně vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
 • zaměstnanecké benefity: stravenky s vysokým příspěvkem, pět týdnů dovolené, jazykové kurzy
 • odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni

 

Dovolujeme si uchazeče informovat, že zasláním přihlášky poskytují Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. automatický souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů pro účely realizace výběrového řízení a případné uzavření pracovní smlouvy. Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje budou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení, zpracování osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, a osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.