Akce Publikováno: 1. 10. 2018
VI. zasedání odborného kolegia pro občanské právo při Ústavu státu a práva AV ČR

VI. zasedání odborného kolegia pro občanské právo při Ústavu státu a práva AV ČR

V úterý 2. 10. 2018 se od 10:00 hodin v zasedací místnosti ÚSP AV ČR, Národní třída 18, Praha 1

uskuteční zasedání odborného kolegia pro občanské právo při Ústavu státu a práva AV ČR

k problematice hromadných žalob.

 

Na zasedání vystoupí referující:

  •  JUDr. Klára Hamuláková, Ph.D.: Kolektivní ochrana práv - aktuální vývoj a možná procesní řešení.
  •  doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Vazba na c.s.ř. a zákon o hromadných žalobách;
  •  JUDr. Jan Balarin, Ph.D. - Vývoj a perspektivy využití mechanismů opt-in a opt-out v rámci kolektivního civilního procesu;
  •  doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. - Úvahy o využitelnosti kolektivních žalob při ochraně akcionářů podle z.o.k. 

Diskuse.