Nová e-kniha Publikováno: 5. 6. 2019
Stačí právo držet krok? Dynamika společnosti a vědy na začátku 21. století

Stačí právo držet krok? Dynamika společnosti a vědy na začátku 21. století

Odpověď práva na nové společenské fenomény očima nové generace českých právníků a právních vědců.

 

Ústav státu a práva AV ČR připravuje také vydání tištěné verze.