Kolokvium Publikováno: 24. 6. 2019
Služby elektronických komunikací ve světle směrnice 2018/1972 (Kodex pro elektronické komunikace)

Služby elektronických komunikací ve světle směrnice 2018/1972 (Kodex pro elektronické komunikace)

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Centrum pro výzkum inovací a kyberpráva (CICeRo)

Vás dne 17. července 2019 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma problematiky vymezení služeb elektronických komunikací ve světle směrnice 2018/1972 (Kodex pro elektronické komunikace). Kolokvium se uskuteční v rámci výzkumného programu Strategie AV21.

Program:

18:30 – 19:15  

Vybrané aktuální otázky vymezení služeb elektronických komunikací ve světle směrnice 2018/1972 (Kodex pro elektronické komunikace)  

Přednáší:

Ing. Hana Hankiewiczová, Český telekomunikační úřad, ředitelka odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb a 

Mgr. Šárka Němečková, Český telekomunikační úřad, ředitelka odboru legislativního a právního  

19:15–19:45

Moderovaná diskuse

Kolokvium se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1.

Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 16. 7. 2019 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz