Mezinárodní konference Publikováno: 9. 9. 2019
Rozhodování na konci života a eutanazie. Právní, etické a společenské aspekty Srovnání zkušeností z jiných zemí

Rozhodování na konci života a eutanazie. Právní, etické a společenské aspekty Srovnání zkušeností z jiných zemí

Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i. a Ministerstvo zdravotnictví ČR vás společně zvou na mezinárodní konferenci Rozhodování na konci života a eutanazie. Právní, etické a společenské aspekty Srovnání zkušeností z jiných zemí

Datum konání:

14. října 2019 od 9.00 do 18.00

Místo konání:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Sněmovní 1, Praha 1, sál č. J 205

Prosíme zájemce o účast, aby se do 30. 9. přihlásili na adrese: KopenecM@psp.cz

Konference se koná pod záštitou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poslankyně MUDr. Věry Procházkové