Kolokvium Publikováno: 14. 5. 2019

Právo a webová analytika

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Centrum pro výzkum inovací a kyberpráva (CICeRo)

Vás dne 29. května 2019 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma právo a webová analytika. Kolokvium se uskuteční v rámci výzkumného programu Strategie AV21.


Kolokvium se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1.
Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 28. 5. 2019 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz