Kolokvium Publikováno: 24. 1. 2020

Pracovníci ve sdílené ekonomice

Program:

18:30 – 19:15  

Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v kontextu sdílené ekonomiky

Přednáší: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., Katedra pracovního práva  a práva sociálního zabezpečení, Právnická fakulta UK

19:15–19:45

 Moderovaná diskuse