Informace Publikováno: 25. 8. 2020
Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Díky mezioborové spolupráci na tématu
„Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: historické, právní a společenské dimenze“,

jež tvořila součást programu AV21 Přírodní hrozby, byla připravena multimediální výstava s názvem Nestabilní podloží: Sesuvy, životy, perspektivy.

Pozvánka