Seminář Publikováno: 11. 10. 2020
Pozvánka na seminář - Strategie AV 21

Pozvánka na seminář - Strategie AV 21

Program:

  • Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK): „Když v krajině ubývá voda: příběhy sucha“
  • JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR) :
    „Připravované novelizace českého práva v oblasti vody a sucha: Ústava a vodní zákon“
  • JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. (Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně): „Současný stav a plánované změny předpisů v oblasti srážkové a šedé vody a právní možnosti obcí reagovat na sucho“
  • Diskuse

Bližší informace o tématu a přednášejících a o způsobu přihlášení jsou dostupné zde.

Seminář se koná v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Voda pro život.