Kolokvium Publikováno: 4. 10. 2019

Osobní údaje ve vědě a výzkumu

Program:

18:30 – 19:15  

Osobní údaje ve vědě: anonymizace, sdílení dat a další otázky, na které (ne)známe odpověď

Přednáší:

JUDr. Jakub Harašta, Ph.D., Ústav práva a technologií, Právnická fakulta MU

19:15–19:45

Moderovaná diskuse

Kolokvium se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1.

Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 15. 10. 2019 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz