Informace Publikováno: 6. 6. 2024
Ohlédnutí za konferencí ‘Shaping Climate Law: Dynamic Roles of State and Non-State Actors’

Ohlédnutí za konferencí ‘Shaping Climate Law: Dynamic Roles of State and Non-State Actors’

Konference ‘Shaping Climate Law: Dynamic Roles of State and Non-State Actors’ se zaměřila na otázku, jak různí aktéři - od vlád, regionů, měst, podniků, průmyslových sdružení, soudů, občanské společnosti, aktivistů, nevládních organizací a klimatických shromáždění, energetických komunit až po jednotlivce jako voliče a spotřebitele - přispívají k formulaci, provádění a prosazování právních regulací týkajících se klimatu.

Dvoudenní konference s bohatým programem se konala prezenčně v prostorách hlavní budovy Akademie věd. Byla završením pětileté práce týmu CLASS na projektu Právo ochrany klimatu podpořeném prémií Lumina quaeruntur. Na webové stránce konference je zveřejněna fotogalerie z konference.