Konference Publikováno: 28. 8. 2018

Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu

Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v. v. i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu s názvom:

Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu (SOE – State Owned Enterprises)
Termín: 10. - 11. október 2018
Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice
http://www.kcsmolenice.sav.sk

Info