Kolokvium Publikováno: 6. 3. 2019

Novela zákona o ochranných známkách

Program:

18:30 – 19:15 Vybrané aspekty novely zákona o ochranných známkách

 

Přednáší: JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M., Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta MU

 

19:15–19:45 Moderovaná diskuse

Kolokvium se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1.