Mezinárodní konference Publikováno: 10. 5. 2018
Metamorfózy práva VI – Hledá se Prométheus?

Metamorfózy práva VI – Hledá se Prométheus?

 

 

Ústav státu a práva AV ČR a  Právnická fakulta ZČU pořádají ve dnech 6. a 7. června 2018 ve Znojmě v prostorách Louckého kláštera mezinárodní konferenci zemí V4. Metamorfózy práva představují dlouhodobou platformu spolupráce právníků zemí V4, která byla založena v roce 2008 z iniciativy výše zmíněných institucí a od té doby se pravidelně koná každé dva roky za účasti 60 -100 odborníků.

Ačkoliv hlavními organizátory jsou pracovníci z oboru teorie práva, spolupráce se neomezuje pouze na teoretické přístupy, ale účastní se jí zástupci všech právních odvětví z oblasti výzkumu i právní praxe, jakož i specialisté z příbuzných oborů (filosofie, politologie, lingvistiky, sociologie, právní informatiky apod.). 

V rámci Metamorfóz se realizují workshopy, diskuse a projekty s cílem kriticky popsat stav právního řádu a aplikace práva v zemích V4 jako východisko hledání praktických opatření k potlačení negativních trendů. Letos se hlavní témata soustředí na funkce veřejné správy, vliv EU na pracovní právo, legislativu, ústavní soudnictví, elektronizaci výuky práva a otázky spojené s výročími roku 1918.

Kromě obecného sborníku příspěvků z konference se v rámci metamorfóz připravují samostatné monografie věnované veřejné správě a elektronizaci výuky práva.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština a angličtina.

Přihlášky na konferenci je možno zasílat na adresy: jermanov@kpt.zcu.cz, f.cvrcek@worldonline.cz,  sejvl@kpt.zcu.cz.

Info