Mezinárodní konference Publikováno: 16. 7. 2019
Mediace 2019

Mediace 2019

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

přijměte, prosím, pozvání na V. ročník mezinárodní vědecké konference MEDIACE 2019, kterou ve dnech 12.–13. 9. 2019 pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Generálními partnery jsou Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Cílem konference je interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí. Diskutována budou témata z teorie, výzkumu i praxe mediace.

Program bude již tradičně probíhat ve třech částech. V úvodním plenárním zasedání vystoupí významní čeští i zahraniční odborníci, druhá část proběhne prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí a ve třetí se uskuteční interaktivní workshopy. Součástí konference bude společenský večer s cimbálovkou v příjemných prostorách Pevnosti poznání Univerzity Palackého.

Podrobné informace ke konferenci, včetně elektronické přihlášky, naleznete na webových stránkách  www.pf.upol.cz/mediace.

 S úctou

Zdenka Papoušková

děkanka Právnické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci