Informace Publikováno: 16. 1. 2018
Připravovaná kniha

Připravovaná kniha

 

Publikace “Výzvy 21. století: Stačí právo držet krok s vědou?”

 

 mladí vědci a nadšenci o právu, technologiích a budoucnosti naší společnosti

 

Call for Abstracts

 

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., vyhlašuje Call for Abstracts pro studenty vyšších ročníků právnických fakult, doktorandy a mladé právní vědce pro publikaci kolektivní monografie zaměřené na práce týkající se právních aspektů moderního světa, jako například:

 

Robotika, autonomní vozidla a moderní technologie obecně

Právo ochrany klimatu, environmentální migrace a budoucnost energetiky

Sdílená ekonomika

LGBT, gender a právo

Migrace a proměny konceptu lidských práv

 

Uzávěrka pro zasílání abstraktů: 19. 1. 2018

 

Publikace se zaměří na výzvy současné společnosti, které se zároveň stávají náročnými výzvami pro právní řády na národní i mezinárodní úrovni. Rychlost vědeckého a technologického pokroku vyvolává otázku, zda právo na tento vývoj reaguje s dostatečnou dynamikou. Výše nastíněná témata jsou v poslední době diskutována čím dál častěji, a to nejen z lidskoprávního pohledu.

Cílem publikace, volně navazující na kolokvium konané 12. 12. 2017, kde mladí právní vědci prezentovali svůj výzkum v těchto oblastech, bude obsáhnout tendence právních úprav v reakci na zmíněné problematiky.

 

 

Editorka: Mgr. Zuzana Vrbová, absolventka stáže programu „Otevřená věda“ v Ústavu státu a práva AV ČR

Garant: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR

 

Zájemce o publikování kapitoly v délce 10 – 15 normostran prosíme o zaslání abstraktu v délce přibližně dvou stran nastiňujícího obsah kapitoly a zdroje spolu se stručnou informací o Vás na adresy mullerova@ilaw.cas.cz a zvrbova19@gmail.com.

Publikace bude vydána ve formě open access e-book Ústavem státu a práva AV ČR. Vydavatel si vyhrazuje právo zvolit, které kapitoly budou do knihy zařazeny, a u přijatých kapitol případně doporučit úpravy rozsahu či obsahu. Rukopis díla bude předmětem standardního recenzního řízení.