Mezinárodní konference Publikováno: 27. 9. 2018
Konference Na prahu nové doby

Konference Na prahu nové doby

Konference Na prahu nové doby využívá odbornou a společenskou pozornost, kterou letos rok 1918 vyvolává, k vytvoření prostoru pro kritické přemýšlení o historických událostech a procesech, spojených se vznikem a etablováním Československa v sociálním, kulturním, politickém a ekonomickém kontextu poválečné střední Evropy. Vybíráme taková témata, která jsou buď opomíjená, či taková, o nichž se naopak vede živá a konfliktní diskuze, otevírající nové otázky a možnosti zkoumání. Prvořadým cílem konference je dialog mezi právní, sociální, politickou a hospodářskou historiografií, dějinami umění, filosofií, antropologií, sociologií a dalšími obory.

Podrobnosti o konferenci