Workshop Publikováno: 21. 3. 2018
Kolektivní nástroje právní ochrany v situacích hromadné újmy v oblasti životního prostředí a ochrany spotřebitele

Kolektivní nástroje právní ochrany v situacích hromadné újmy v oblasti životního prostředí a ochrany spotřebitele

V pátek 23. března 2018 se v Ústavu státu a práva AV ČR uskuteční workshop v rámci projektu podporovaného Visegradským fondem „Kolektivní nástroje právní ochrany v situacích hromadné újmy v oblasti životního prostředí a ochrany spotřebitele“ s účastí expertů oborů práva životního prostředí a spotřebitelského práva ze zemí V4.  Hlavním tématem workshopu bude srovnání a hodnocení existujících právních instrumentů pro kolektivní právní ochranu v případech environmentálních a spotřebitelských škod.Setkání není určeno pro veřejnost. Více informací o projektu na www.ilaw.cas.cz/collectiveredress