Seminář Publikováno: 17. 10. 2018

Evidence předmětů chráněných právem duševního vlastnictví a jejich využívání

Dne 17. října 2018 od 13:00 se uskuteční výkladový seminář k evidenci předmětů chráněných právem
duševního vlastnictví. Místo konání : Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál. č.206.

Přednášející: Mgr. Alžběta Krausová, LL.M., Ústav státu a práva AV ČR