Informace Publikováno: 8. 11. 2020

Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie covid-19

V březnu tohoto roku připravil Kabinet zdravotnického práva a bioetiky našeho ústavu dokument, který shrnoval podstatné etické a právní principy, na nichž by případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů měly být postaveny. Tento dokument jsme nazvali "Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID -19". Během léta byl tento dokument dále diskutován. Na základě zahraničních diskuzí a pozičních dokumentů jsme výrazně přepracovali naše původní doporučení a doplnili rozhodovací algoritmy.

https://zdravotnickepravo.info/wp-content/uploads/2020/10/Eticka-a-pravni-vychodiska-pro-tvorbu-doporuceni-v-ramci-COVID-19_podzim-2020.pdf