Informace Publikováno: 12. 11. 2019
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Návštěvníci dne otevřených dveří Ústavu státu a práva AV ČR se budou moci seznámit s činností Střediska vědeckých informací ÚSP AV ČR, které zabezpečuje infrastrukturu pro výzkumnou činnost ústavu, zejména v podobě knihovnických a rešeršních služeb a zajišťování přístupu do odborných tuzemských i zahraničních databází. Dále se návštěvníci seznámí s výzkumnou činností ústavu, zejména řešenými grantovými a jinými projekty. Připravena pro ně bude rovněž výstava nejnovějších publikací vydaných Ústavem státu a práva AV ČR a časopisů vydávaných ústavem.