Kolokvium Publikováno: 29. 11. 2018

Biometrika a osobní autonomie: právo skrýt svou totožnost

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vás tentokrát mimořádně ve ČTVRTEK dne 6. prosince 2018 od 18:30 zve na předvánoční kolokvium s diskusí na téma biometrických údajů.

Program:

18:30 – 19:15 Biometrika a osobní autonomie:  právo skrýt svou totožnost

Přednáší: Mgr. Alžběta Krausová, LL.M.

Vedoucí Centra pro výzkum inovací a kyberpráva (CICeRo), Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

19:15 – 19:45 Moderovaná diskuse

Kolokvium se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1.

Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 5. 12. 2018 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz