Diskuse Publikováno: 11. 2. 2021

Biomedicínský výzkum ve světle Dodatkového protokolu Úmluvy o lidských právech a biomedicíně