Workshop Publikováno: 20. 8. 2018

AUTONOMIE VŮLE A OBCHODNÍ KORPORACE (aneb opět k otázce dispozitivity a kogentnosti)

Cílem workshopu je diskutovat základní východiska úpravy obchodních korporací soukromého práva, a to i v kontextu pohledu různých právních řádů.
V tomto směru chtějí organizátoři využít především zkušeností zahraničních hostů.
Úvodní slovo: Vlastimil Pihera
Key note(s): Prof. Corrado Malberti, Univerzita Trento, Itálie
Prof. Wino van Veen, Vrije Universiteit Amsterdam, Nizozemsko
Diskuse se zúčastní mj. Bohumil Havel, Vlastimil Pihera, Kateřina Ronovská, Josef Šilhán, Radek Ruban, Jan Lasák a další
Jednacím jazykem je angličtina.

Info