Martin Štefko

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 742

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1060-6682

Publikace

Odborné zaměření

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Vzdělání

 • Právnická fakulta UK v Praze 1997 – 2002 (Mgr., datum ukončení: 27.5.2002)
 • Právnická fakulta UK v Praze 2003 (JUDr. - obor Pracovní právo a Právo sociálního zabezpečení, datum ukončení: 17.6.2003)
 • Právnická fakulta UK v Praze 2005 (Ph.D.) – obor Soukromé právo II, datum ukončení: 5.9.2005)
 • jmenován docentem pro obor Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení od 1.4.2014 na PF UK v Praze
 • advokátní zkouška u České advokátní komory složena dne 3.4.2017

Výzkumné projekty

 • řešitel 2016 TB05MPSV016, „Analýza možnosti zavedení smírčího řízení a mediace u oblastního inspektorátu práce" TAČR
 • řešitel 2016 TB05MPSV015 „Analýza možnosti flexibilizace pracovní doby a doby odpočinku" TAČR
 • řešitel 2010-2012 Grantový projekt č. P408/10/1938, Občané třetích států a jejich problémy v systémech českého sociálního pojištění a pobytového práva GA ČR
 • řešitel 2009-2011 Grantový projekt č. 407/09/P028, Analýza principu delegace a subsidiarity ve vztahu pracovního práva k právu občanskému GA ČR
 • řešitel 2007-2009 juniorský badatelský grantový projekt KJB701020701 GA AV

Pedagogické působení

docent na PF UK

Ostatní působení v akademické sféře

 • člen rady Studentské a vědecké oborové činnosti od 2007 do 2011
 • od 2007 do 2014 člen poradního sboru Krajské pobočky hl. m. Prahy, Úřad práce České republiky
 • zapsaný zprostředkovatel pro kolektivní vztahy u MPSV ČR
 • od 2009 člen redakční rady European Labour Law Journal
 • korespondent Max Planckova institutu pro srovnávací a mezinárodní právo sociálního zabezpečení v rámci projektu „General Principles of Social Security Law in Europe" (od 2007) a v rámci projektu „Die Altersversorgung von Beamten im Vergleich (od 2009)

 

Nejnovější knihy