Alžběta Solarczyk Krausová

Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 711

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1640-9594

Publikace

Odborné zaměření

právo IT, umělá inteligence, autonomní systémy, robotika, ochrana osobních údajů, biometrika, neuroprávo, ochrana duševního vlastnictví

Vzdělání

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Mgr.)
  • Právnická fakulta Univerzity v Haifě (LL.M.)

Výzkumné projekty

  • Grantový projekt GAČR č. 16-26910S Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana (2016 - 2018)
  • Projekt podpořený AV ČR - Izraelské právo na podporu výzkumu a vývoje (2017)
  • Projekt podpořený AV ČR - Izraelské právo na ochranu biometrických údajů (2016)

Pedagogické působení

Externí lektorka na Fakultě informatiky ČVUT (právní ochrana soukromí a bezpečnosti v IT)
Externí lektorka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (právo a umělá inteligence)
Lektorka studentské stáže Biometrické osobní údaje a ochrana soukromí v projektu Otevřená věda (2017)

Ostatní působení v akademické sféře

Výkonná redaktorka časopisu The Lawyer Quarterly
Členka Rady pro využívání duševního vlastnictví (poradní orgán Akademické rady AV ČR)
Členka Kolegia popularizátorů a pracovníků PR (pracovní skupina Rady pro akademická média a popularizaci, poradního orgánu Akademické rady AV ČR)
Členka Platformy pro plně autonomní vozidla na Ministerstvu dopravy ČR

Působení v oblasti vědecké popularizace

Přednášky v rámci Týdne vědy a techniky
Další popularizační přednášky
Popularizační články a komentáře
Rozhovory pro časopisy, televize a rádia
Webové stránky www.biotechmerge.com

Jiné aktivity související s vědeckou prací

Organizace pravidelných odborných kolokvií na témata z oblasti práva IT/IP

Nejnovější knihy