Pavel Šturma

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 763

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9936-2615

Publikace

Odborné zaměření

Mezinárodní pravo veřejné, mezinárodní ekonomické právo, lidská práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta UK (JUDr.), Filozofická fakulta UK (Mgr.), IHEI Université Paris 2 (CRA), ÚSP ČSAV (CSc.), PF UK (DrSc.)

Pedagogické působení

Profesor a vedoucí katedry mezinárodního práva PF UK Praha
Profesor na ÚMEP Fakulty práva PEVŠ Bratislava

Ostatní působení v akademické sféře

Česká společnost pro mezinárodní pravo (president), International Law Association (člen Czech branch), ESIL, SFDI, IACL
Předseda komise pro titul DSc. - v oboru právních věd
Redakční rady čas. Právník, TLQ, AUCI, Česká ročenka mez.prava veřejného a soukromého (předseda)

Jiné aktivity související s vědeckou prací

Člen Komise OSN pro mezinárodní právo, zvláštní zpravodaj