Lenka Vostrá

JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 718

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5863-6584

Publikace

Odborné zaměření

právo výzkumu, vývoje a inovací; právo veřejných výzkumných institucí

Vzdělání

Právnická fakulta ZČU, Plzeň (Mgr., JUDr., Ph.D.)

Výzkumné projekty

Národní kulturní dědictví NAKI II. , Ministerstvo kultury ČR, DG16P02H035 (2016–2020)

Ostatní působení v akademické sféře

Členka redakční rady časopisu The Lawyer Quarterly

Členka redakce časopisu Právník

Předsedkyně Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Předsedkyně Dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

Předsedkyně Dozorčí rady Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Předsedkyně Dozorčí rady Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Členka Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

Místopředsedkyně Archeologické evaluační komise AV ČR

Členka dotační komise AV ČR

Členka Komise pro rovné příležitosti AV ČR

Nejnovější knihy