Lenka Vostrá

JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 718

Publikace

Odborné zaměření

právo výzkumu, vývoje a inovací; právo veřejných výzkumných institucí

Vzdělání

Právnická fakulta ZČU, Plzeň (Mgr., JUDr., Ph.D.)

Výzkumné projekty

Národní kulturní dědictví NAKI II. , Ministerstvo kultury ČR, DG16P02H035 (2016–2020)

Ostatní působení v akademické sféře

Zástupkyně ředitele Ústavu státu a práva AV ČR

Členka redakční rady časopisu The Lawyer Quarterly

Členka redakce časopisu Právník

Nejnovější knihy autora vydané v ÚSP nebo v Academii