František Cvrček

doc. JUDr. František Cvrček, CSc.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 711

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8567-8245

Publikace

Odborné zaměření

Teorie práva, právní informatika, právní filosofie, legislativa, právní jazyk, analýza právního řádu, analýza právních textů, právní korpusy

Vzdělání

 • Právní fakulta UJEP Brno (JUDr.)
 • Ústav státu a práva ČSAV (CSc.)
 • Filozofická fakulta UK - postgraduální kurz Matematická analýza dat 
 • Faculté internationale de droit comparé Strasbourg (Diplôme Supérieur de Droit Comparé)

 

Výzkumné projekty

 • Lexical Ontologies for Legal Information Sharing - LOIS (Evropská komise)
 • Právní e-slovník PES ( řešitel GAČR)
 • PESNEW (podpora v rámci Strategie 21 AV ČR)

Pedagogické působení

 • pedagogická činnost na VŠ a SŠ, studentské stáže, projekt Otevřená věda AV apod.
 • Právnická fakulta UK (externí pracovník)
 • Právnická fakulta ZČU v Plzni (vedoucí katedry teorie práva)
 • Jesenná škola práva (mezinárodní doktorandské studium)

Ostatní působení v akademické sféře

 • člen redakční rady časopisu Právník
 • člen redakční rady časopisu Acta Universitatis Carolinae - Iuridica (UK Praha)
 • člen redakční rady časopisu Právnické listy (ZČU Plzeň)
 • člen (EAL - Evropská aosiciace pro legislativu)
 • člen vědeckého kolegia právnické fakulty ZČU 
 • člen oborové rady právnické fakulty ZČU
 • člen vědecké rady právnické fakulty ZČU
 • člen české sekce IVR (International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy)
 • člen Akreditační komise pro vysoké školy Ministerstva školství

 

Působení v oblasti vědecké popularizace

přednášky na AV ČR a v Senátu ČR

 

Jiné aktivity související s vědeckou prací

udržování databází o českém právním řádu, právnických korpusů, elektronického slovníku PES a vedení Centra pro právní jazyk ÚSP

Nejnovější knihy