Pavel Hamerník

JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 766

Publikace

Odborné zaměření

Evropské a mezinárodní sportovní právo; Právo EU

Vzdělání

  • Anglo-American College in Prague (LLB), Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (JUDr., Ph.D.)

Výzkumné projekty

  • 1] Řešitel projektu Evropské sportovní právo a jeho role v právní regulaci sportu v ČR (408/10/P539), doba řešení 2010 – 2012, GAČR.
  • 2] Účast v projektu Rovné zacházení s cizinci ve sportovních soutěžích, T.M.C. Asser Instituut, Haag, Edge Hill University, Leiden University (projekt EAC/19/2009 zadán Evropskou komisí).
  • 3] Účast v projektu Práva pořadatelů sportovních soutěží, T.M.C. Asser Instituut, Haag, Institute for Information Law (IViR) - University of Amsterdam.
  • 4] Účast v projektu Hodnocení rizik a řešení a prevence konfliktu zájmů při potírání ovlivňování sportovních zápasů prostřednictvím sázek, T.M.C. Asser Instituut, Haag, (projekt EAC/16/2013 zadán Evropskou komisí).
  • 5] Účast v projektu Mapování pracovního postavení sportovců dle práva EU, (VT/2014/016), T.M.C. Asser Instituut, Haag.
  • 6] Účast v projektu Evropský soud pro lidská práva jako spolutvůrce evropské identity - dialog mezi ""starou"" a ""novou"" Evropou, M300681201 Akademie věd ČR - interní projekt, spolupráce ÚSP AV ČR a The Centre for Law and Cosmopolitan Values (Universiteit Antwerp).

Pedagogické působení

 Externě výuka v oboru Sportovní právo v programu LLM na Právnické fakultě UK, Praha.

Působení v oblasti vědecké popularizace

Přednášky v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, vystoupení na konferencích a pravidelná publikační činnost v oboru Sportovního práva.

Nejnovější knihy autora vydané v ÚSP nebo v Academii