Pavel Hamerník

JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 766

Publikace

Odborné zaměření

Evropské a mezinárodní sportovní právo; právo EU

Vzdělání

  • Anglo-American College in Prague (LLB), Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (JUDr., Ph.D.)
  • Absolvoval také studijní pobyty na Aristotelově univerzitě v řecké Soluni (1998), Manchester Metropolitan University (2000–2001) a postgraduální výzkum na Asser College Europe, T.M.C. Asser Instituut, Haag, Nizozemsko (2003)

Výzkumné projekty

  • Řešitel projektu Evropské sportovní právo a jeho role v právní regulaci sportu v ČR (408/10/P539), doba řešení 2010–2012, GAČR
  • Účast v projektu Rovné zacházení s cizinci ve sportovních soutěžích, T.M.C. Asser Instituut, Haag, Edge Hill University, Leiden University (projekt EAC/19/2009 zadán Evropskou komisí)
  • Účast v projektu Práva pořadatelů sportovních soutěží, T.M.C. Asser Instituut, Haag, Institute for Information Law (IViR) – University of Amsterdam
  • Účast v projektu Hodnocení rizik a řešení a prevence konfliktu zájmů při potírání ovlivňování sportovních zápasů prostřednictvím sázek, T.M.C. Asser Instituut, Haag, (projekt EAC/16/2013 zadán Evropskou komisí)
  • Účast v projektu Mapování pracovního postavení sportovců dle práva EU, (VT/2014/016), T.M.C. Asser Instituut, Haag
  • Účast v projektu Evropský soud pro lidská práva jako spolutvůrce evropské identity – dialog mezi "starou" a "novou" Evropou, M300681201 Akademie věd ČR – interní projekt, spolupráce ÚSP AV ČR a The Centre for Law and Cosmopolitan Values (Universiteit Antwerp)
  • Účast v projektu “Bezpečnost práce ve sportu” v rámci spolupráce mezi ÚSP AV ČR, v. v. i., a VÚBP, v. v. i. (projekt institucionální podpory č. 06-2020-VÚBP „Bezpečnost práce ve sportu“), doba řešení 2020–2021
  • Řešitel projektu Autonomní právo mezinárodních sportovních asociací jako ekvivalent superstátu a hranice legality jeho pravomocí (19-25438S), doba řešení 2019–2022, GAČR

Pedagogické působení

 Externě výuka v oboru Sportovní právo v programu LLM na Právnické fakultě UK, Praha

Působení v oblasti vědecké popularizace

Přednášky v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, vystoupení na konferencích a pravidelná publikační činnost v oboru sportovního práva

Nejnovější knihy