Monika Pauknerová

prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 763

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1465-6751

Publikace

Odborné zaměření

mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu, srovnávací soukromé právo

Vzdělání

Právnická fakulta UK (JUDr., prof.)

Ústav státu a práva AV ČR (CSc., DSc.)

Výzkumné projekty

  • P408/11/0368 GAČR Evropské mezinárodní právo soukromé na cestě ke kodifikaci

Pedagogické působení

Právnická fakulta UK

Ostatní působení v akademické sféře

Mezinárodní sdružení právních věd - členka Executive Committee
Mezinárodní akademie srovnávacího práva IACL - předsedkyně Českého národního komitétu, přidružený člen IACL
Evropská skupina pro mezinárodní právo soukromé - člen
UNIDROIT - Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva - člen Řídící rady
Česká společnost pro mezinárodní právo - místopředseda
Vědecká rada PFUK - člen
Vědecké kolegium ÚSP AV ČR - člen
Vědecká rada PF ZČU - člen
Koordinační komise AV ČR pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně - člen
Právník - člen Redakční rady
AUC - Acta universitatis carolinae - člen Redakční rady
etc.