Ján Matejka

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 711

Publikace

Odborné zaměření

právo občanské, pracovní, IT, duševního vlastnictví, ochrana osobních údajů

Vzdělání

Fakulta právnícká ZČU, Plzeň (Mgr., JUDr., Ph.D.)

Manchester Metropolitan University, School of Law

Universite d`ete Granada

Výzkumné projekty

 

Elektronické důkazy v trestním řízení, Technologická agentura ČR – MV ČR, Projekt  č. VJ01010084 (Program IMPAKT), 2021 – 2026 

Umělá inteligence, média a právo. Technologická agentura ČR. Projekt č. TL03000152 (program ÉTA), 2020 - 2023

Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie, Technologická agentura ČR. projekt reg. č. TL02000134, 

Legislativní překážky při zpracování velkých dat ve službách umělé inteligence. Technologická agentura ČR.  Projekt č. TL05000550 (program ÉTA), 2021 – 2024 

Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana, Grantová agentura České republiky,16-26910S, 2016 - 2018

Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel, Technologická agentura České republiky, Projekt reg. č. TL02000085, 2019 - 2021

Národní právní dědictví (NAKI II.), National Legal Heritage, inisterstvo kultury ČR, DG16P02H035 (2016-2020)

Normativní regulace prostředí počítačových sítí, Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: GA407/09/1823, 2009 - 2011

Transitional Jurisprudence (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002597)

Právní úprava ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací, Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: KJB7068402, 2004 - 2006

Odpovědnost některých osob v souvislosti s útoky na nástroje elektronického podpisu a související postupy dle zákona č. 227/2000 Sb., Grantová agentura ČR, Projekt č. GA407/02/0575, 2002 - 2003

Úprava elektronického podpisu v právním řádu ČR, Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: IAB7068203, 2002 - 2002

Pedagogické působení

Externí pracovník katedry algebry Matematicko-fyzikální fakulty UK, předmět ""Právní aspekty ochrany dat""

Externí pracovník Právnické fakulty UK, Praha

Externí pracovník Právnické fakulty MUNI, Brno

Ostatní působení v akademické sféře

Ústav štátu a práva Akadémie vied Slovenskej republiky - člen vědecké rady 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - člen vědecká rady

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - člen Výboru pro umělou inteligenci (výkonný orgán vyplývající z usnesení Vlády ČR o Národní strategii umělé inteligence ČR)

Právnická fakulta Masarykovy univerzity - člen komise pro státní rigorózní zkoušky, specializace Právo informačních a komunikačních technologií 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity - člen komise pro státní rigorózní zkoušky, specializace Právo duševního vlastnictví

Akademie věd ČR - místopředseda a člen Rady pro využívání duševního vlastnictví

Právnická fakulta Univerzity Karlovy - člen oborové rady doktorského studijního programu Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. - člen Dozorčí rady 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. - člen Dozorčí rady

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. - člen Dozorčí rady

Člen redakční rady časopisu "Právník"

Člen redakční rady časopisu "The Lawyer Quarterly"

Člen redakční rady "Časopisu pro právní vědu a praxi"

Působení v oblasti vědecké popularizace

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. - člen Dozorčí rady

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. - člen Dozorčí rady

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. - člen Dozorčí rady

 

Nejnovější knihy autora vydané v ÚSP nebo v Academii