Ján Matejka

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 711

Publikace

Odborné zaměření

právo občanské, pracovní, IT, duševního vlastnictví, ochrana osobních údajů

Vzdělání

  • Fakulta právnícká ZČU, Plzeň (Mgr., JUDr., Ph.D.)

Výzkumné projekty

 

 

  • Národní právní dědictví (NAKI II.), Ministerstvo kultury ČR, DG16P02H035 (2016-2020)
  • Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana, Grantová agentura České republiky,16-26910S (2016-2018)
  • Normativní regulace prostředí počítačových sítí, Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: GA407/09/1823(2009-2011)
  • Právní úprava ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací, Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: KJB7068402 (2004-2006)
  • Odpovědnost některých osob v souvislosti s útoky na nástroje elektronického podpisu a související postupy dle zákona č. 227/2000 Sb., Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: GA407/02/0575 (2002-2003)
  • Úprava elektronického podpisu v právním řádu ČR, Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: IAB7068203 (2002-2002)

 

 

Pedagogické působení

Externí pracovník katedry algebry Matematicko-fyzikální fakulty UK, předmět ""Právní aspekty ochrany dat""
Externí pracovník Právnické fakulty UK, Praha
Externí pracovník Právnické fakulty MUNI, Brno

Ostatní působení v akademické sféře

Člen redakční rady časopisu "Právník"
Člen redakční rady časopisu "The Lawyer Quarterly"
Člen redakční rady "Časopisu pro právní vědu a praxi"
Člen redakční rady DMS (Data Security Management)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Vědecká rada)
Právnická fakulta MUNI v Brně

Působení v oblasti vědecké popularizace

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. - člen Dozorčí rady
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. - člen Dozorčí rady