Jan Kober

Mgr. Jan Kober, LL.M.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 749

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9787-1029

Publikace

Odborné zaměření

Právní dějiny, občanské právo, ústavní právo

Vzdělání

Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni (Mgr.)
Juristische Fakultät, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (LL.M.)

Výzkumné projekty

Národní právní dědictví (NAKI II.), National Legal Heritage, Ministerstvo kultury ČR (2016-2020), člen řešitelského týmu

Pedagogické působení

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Otevřená věda

Působení v oblasti vědecké popularizace

Otevřená věda
Přednášky pro veřejnost

Jiné aktivity související s vědeckou prací

Výzkumné pobyty v zahraničí
Organizace konferencí
Účast na konferencích v tuzemsku i zahraničí
Recenze odborných článků a knih

Nejnovější knihy