Adam Doležal

JUDr. Adam Doležal, Ph.D., LL.M.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 711

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6884-5451

Publikace

Odborné zaměření

zdravotnické právo, bioetika, civilní právo, právní odpovědnost

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
  • Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (JUDr.)
  • London International Graduate School, Praha (LL.M.) 
  • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.)

Výzkumné projekty

  • Grant GA ČR No. GAP408/12/2574: Kauzalita v medicínském právu
  • Strategie AV 21: Efektivní veřejné politiky a současná společnost – Současná etika
  • Strategie AV 21: Efektivní veřejné politiky a současná společnost – Svoboda vůle a odpovědnost
  • Grant GA ČR No. 18-23804S: Informovaný souhlas s poskytováním zdravotních služeb – právní a etické aspekty
  • Grant TA ČR No. TL01000467: Etika provozu autonomních vozidel
  • Grant TA ČR No. TL02000360: Rozhodování o zdravotní péči v závěru života

Pedagogické působení

2009 – 2011 Bankovní institut vysoká škola, a.s. Občanské právo hmotné, obchodní právo

2009 – 2011 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Občanské právo hmotné

2009 – 2011 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Teorie práva.

2009 – 2015 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – přednášení medicínského práva

2016 – 2017 Otevřená věda AV ČR, studijní stáž.

2016 – 2017 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Bioetika

od 2019   2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny

 

Ostatní působení v akademické sféře

Člen redakční rady Časopisu zdravotnického práva a bioetiky.

Působení v oblasti vědecké popularizace

2013 – 2017 Týden vědy a techniky AV ČR, pravidelné přednášky

Popularizační publikace pro Akademii věd ČR

Jiné aktivity související s vědeckou prací

od 2011  spolupráce se Sdružením praktických lékařů ČR, odborné přednášky o medicínském právu

Nejnovější knihy