Adam Doležal

JUDr. Adam Doležal, Ph.D., LL.M.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 711

Publikace

Odborné zaměření

zdravotnické právo, bioetika, civilní právo, právní odpovědnost

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
  • Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (JUDr.)
  • London International Graduate School, Praha (LL.M.) 

Výzkumné projekty

  • Grant CEP: GA ČR No. GAP408/12/2574 - Kauzalita v medicínském právu.
  • Strategie AV 21: Efektivní veřejné politiky a současná společnost – Současná etika.
  • Strategie AV 21: Efektivní veřejné politiky a současná společnost – Svoboda vůle a právní odpovědnost.

Pedagogické působení

2009 – 2011 - Bankovní institut vysoká škola, a.s. Občanské právo hmotné, ochodní právo.

2009 – 2011 - Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Občanské právo hmotné.

2009-2011 – Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Teorie práva.

2009 – 2015 - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – přednášení medicínského práva

2016-2017 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Bioetika

2016-2017 - Otevřená věda AV ČR - studijní stáž.

Ostatní působení v akademické sféře

Člen redakční rady Časopisu zdravotnického práva a bioetiky.

Působení v oblasti vědecké popularizace

2013-2017. Týden vědy a techniky AV ČR. Pravidelné přednášky. Popularizační publikace pro Akademii věd ČR.

Jiné aktivity související s vědeckou prací

2011-2017 - spolupráce se Sdružením praktických lékařů ČR. Odborné přednášky o medicínském právu.

Nejnovější knihy autora vydané v ÚSP nebo v Academii