Miloslava Hálová

JUDr. Miloslava Hálová, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 728

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3829-0544

Publikace

Odborné zaměření

správní právo

Vzdělání

Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Mgr., JUDr., Ph.D.)

Výzkumné projekty

 • Projekt podporovaný Technologickou agenturou ČR č. TB05MPSV016: Analýza možnosti zavedení smírčího řízení a mediace u oblastního inspektorátu práce (2016)
 • Projekt podporovaný Českým báňským úřadem č. ABCBU63-08: Analýza problematiky „dotčený“ a „ohrožený“ v předpisech českého horního práva a návrh řešení ve vztahu k povolování hornické činnosti (2008–2010)

Ostatní působení v akademické sféře

 • Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací
 • vědecká tajemnice ÚSP
 • Dozorčí rada ÚSP
 • Archeologická evaluační komise AV ČR

Působení v oblasti vědecké popularizace

 • Organizace Dnů otevřených dveří Ústavu státu a práva
 • Organizace vystoupení pracovníků Ústavu státu a práva na festivalu Týden vědy a techniky pořádaném každoročně AV ČR
 • Účast v diskusi České televize k dokumentu „Krajina v pohybu“ natočeném v rámci programu Strategie AV 21 „Přírodní hrozby“ (2019)
 • Vystoupení na konferenci v Senátu Parlamentu ČR „Sesuvy – podceňované nebezpečí?" – v rámci Strategie AV21, program Přírodní hrozby, téma Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: právní a společenské dimenze (2017)
 • Vystoupení na kulatém stolu „Sesuvy – podceňované nebezpečí?" za účasti geologů, sociologů, historika a odborníků z akademické sféry i veřejné správy – v rámci Strategie AV21, program Přírodní hrozby, téma Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: právní a společenské dimenze (2016)