Květoslav Kramář

JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 728

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7416-8664

Publikace

Odborné zaměření

Správní právo, právo výzkumu, vývoje a inovací, právní aspekty kontrolních činností ve veřejné správě

Vzdělání

Právnická fakulta UK v Praze (Mgr., JUDr.)
Fakulta právnická ZČU v Plzni (Ph.D.)

Pedagogické působení

Vysoká škola ekonomická v Praze (1999–2000) – právní aspekty kontrolních činností ve veřejné správě
Fakulta právnická ZČU v Plzni  (2000–2010) – správní právo, herní právo
Metropolitní univerzita Praha (2011–2021) – správní právo, právní aspekty kontrolních činností ve veřejné správě, herní právo

Ostatní působení v akademické sféře

Člen dozorčí rady Orientálního ústavu AV ČR

Působení v oblasti vědecké popularizace

Vystoupení na kulatých stolech MV ČR k zákonu o kontrole (průběžně od 2016)
Vystoupení na konferenci Dynatech, s.r.o. k otázkám struktury právní úpravy externích kontrolních činností ve veřejné správě (2022)