František Emmert

JUDr. František Emmert, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 711

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6556-4614

Publikace

Odborné zaměření

Moderní právní dějiny

Vzdělání

Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě (Mgr.)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Ph.D.)

Výzkumné projekty

Úmluva o naturalizaci mezi Československem a USA z roku 1928

Německé právní normy upravující státní občanství na území okupovaných českých zemí v letech 1938 až 1945

Pedagogické působení

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Ph.D.) – odborný asistent

Ostatní působení v akademické sféře

Evropská společnost pro právní dějiny

Působení v oblasti vědecké popularizace

Populárně naučné knihy o moderní historii, česká i zahraniční vydání (angličtina, němčina, nizozemština)

Jiné aktivity související s vědeckou prací

Monografie:
Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti (Leges, 2016)
Dvojí občanství v českém právu (C. H. Beck, 2015)
Česká republika a dvojí občanství (C. H. Beck, 2011)